Treball amb esponges

PREPARACIÓ DE LA BARBOTINA

Barreja de la pasta amb aigua.
Colat
Barreja de la barbotina
Control de la densitat

SUCAR L'ESPONJA

Submergir en la barbotina
Empapar la superfície

SUPERFÍCIE NETA D'ESPONJA

Treure barbutina superficial
ME-PP-A2-3

CAPES PARCIALS

Sucades parcials
ME-PP-B1A3-11

CAPES EXTERIORS

Bany exterior a raig
ME-PP-B1A2-12

GRUIX SUPERFICIAL

Capa superficial

 

Polir la superfície

 

ME-PP-B1A2-13

PLANXA SUPERFICIAL

Elaboració de la planxa
Ratllat
Barbutina d'unió
Col·locació de planxa
ME-PL-B2A4-1

CLOSQUES

Gruix a raig
Closques seques
ME-PM-E1A-6

COCCIÓ ENCOFRAT

Construcció encofrat
Tall amb el disc
MF-PL-B4-6

DECORACIÓ AMB LLUSTRES

Pintar
ME-PL-B2A5-1