Construcció cubs

BARREGES DE PASTA DE PORCELLANA I LLOSA

Barreja de les pastes
Colat
Pèrdua d'aigua per filtrat de les lones
Pasta tova resultant
Divisió en porcions de 1 Kg
Assecat parcial
Elaboració dels cubs
Assecat final
Mostres de comportament cuites